ჩვენ შესახებ

ჩვენ შესახებ

ჩვენი  საკრუინგო ოფისი"Altair Marine Service".  მდებარეობს ქ.ბათუმში.
კომპანია არის ეფექტური და მრავალპროფირული, რომელიც უზრუნველყოფს მეზღვაურებს სხვადასხვა ტიპის გემებზე.

ისინი არიან სერტიფიცირებულები დროშის მოთხოვნით და STCW-ს საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესაბამისად.